• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u rechts in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22-02-2024 – De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en … Lees verder...

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

22-02-2024 – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt … Lees verder...

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

22-02-2024 – Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor … Lees verder...

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22-02-2024 – De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd … Lees verder...

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

22-02-2024 – Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en … Lees verder...

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22-02-2024 – Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in … Lees verder...

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

22-02-2024 – De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het opzettelijk … Lees verder...

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22-02-2024 – De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing … Lees verder...

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15-02-2024 – De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. … Lees verder...

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

15-02-2024 – Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is aangeworven. Of dat … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01