• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15-02-2018 – Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De … Lees verder...

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15-02-2018 – De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van … Lees verder...

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15-02-2018 – Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de … Lees verder...

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09-02-2018 – Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De … Lees verder...

Nieuw modelkoopcontract woningen

08-02-2018 – De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract … Lees verder...

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08-02-2018 – De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de … Lees verder...

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

08-02-2018 – Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is … Lees verder...

Vorming voorziening

01-02-2018 – In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een … Lees verder...

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

01-02-2018 – In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld … Lees verder...

Geen laag tarief voor parkeren

01-02-2018 – In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op … Lees verder...

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238