• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u rechts in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23-06-2022 – De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze … Lees verder...

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23-06-2022 – De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit … Lees verder...

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23-06-2022 – De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging … Lees verder...

Extra verhoging minimumloon per 2023

23-06-2022 – In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de … Lees verder...

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23-06-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de … Lees verder...

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16-06-2022 – De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de … Lees verder...

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16-06-2022 – In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum … Lees verder...

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16-06-2022 – Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de … Lees verder...

Aanvragen TVL startende ondernemers

16-06-2022 – Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal … Lees verder...

Moties inzake rechtsherstel box 3

16-06-2022 – De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01