Samenstellen jaarrekeningen

Als basis voor een correcte aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting en als informatievoorziening voor derden is een nauwkeurig samengestelde jaarrekening onontbeerlijk. Daarnaast fungeert de jaarrekening als startpunt voor verdere advisering over de toekomst van u en uw bedrijf. Wij verzorgen het volgende :

-       Samenstellen en bespreken jaarrekeningen;

-       Analyse cijfers voorgaande jaren en beoordeling financiële positie;

-       Samenstellen en deponeren publicatiebalansen voor de Kamer van Koophandel;

-       Het verstrekken van accountants- en intentieverklaringen;

-       Het verzorgen van liquiditeitsprognoses.

Dit zijn onze echte cijferaars. Zij halen onvolkomenheden uit de administratie en presenteren een jaarrekening die aan alle wettelijke eisen voldoet.

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01