Administratie

Een advies op maat kan alleen gegeven worden als de onderliggende cijfers betrouwbaar zijn. Een goed gevoerde administratie is het fundament waarop verder gebouwd kan worden. We hebben vergaande automatiseringen doorgevoerd. Door het gebruik van diverse software komt de in-, verkoopfactuur d.m.v. een mail en/of app automatisch in de boekhouding, dit scheelt u en ons veel tijd. Door diverse koppelingen worden de kas-, bankmutaties, lonen en afschrijvingen automatisch geboekt waardoor uw administratie up-to-date is. 

Ons kantoor biedt een compleet pakket aan diensten aan, al naar gelang de wensen van de klant:

-       Inboeken administraties

-       Controleren administraties;

-       Begeleiding klanten op maat;

-       Verzorgen tussentijdse rapportages en prognoses;

-       Advisering en begeleiding op automatiseringsgebied;

-       Bekendheid met groot aantal softwarepakketten;

-       Verzorgen aangifte omzetbelasting.

Op dit team doet u nimmer vergeefs een beroep. Men signaleert verbeterpunten en neemt zelf het initiatief –uiteraard in overleg met de klant- deze aan te brengen. Ook beschikken wij over specialisten op automatiseringsgebied.

administratie

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01