Horizontaal toezicht (HT)

Na een positieve beoordeling door de Belastingdienst sloot ons kantoor in december 2011 met hen een Horizontaal Toezicht-convenant.

Wat is HT precies, hoe werkt het en wat zijn de voordelen voor u als ondernemer?
HT is een samenwerking tussen drie partijen, u als ondernemer, wij als intermediair en de Belastingdienst, gebaseerd op drie pijlers: wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Alle partijen zijn samen verantwoodelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving die moet leiden tot meer efficiency en meer zekerheid vooraf. Een Win-Win-situatie.

In beginsel geldt het HT voor vier belastingheffingen:
- loonheffingen;
- omzetbelasting;
- vennootschapsbelasting;
- inkomstenbelasting;

Wat zijn de voordelen van deelname aan het HT?
- snelle vaststelling definitieve aanslagen;
- minder belastingcontroles; aangiften vallen onder meta-toezicht waarop slechts steekproefsgewijs controle wordt toegepast;
- snel toegang tot vooroverleg met de Belastingdienst voorafgaand aan het indienen van de aangifte;
- vergroting rechtszekerheid;
- HT is een keurmerk dat getuigd van goed ondernemerschap;
- 1 vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst

 

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01