• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07-12-2017 – Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de … Lees verder...

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07-12-2017 – Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de … Lees verder...

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07-12-2017 – De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het … Lees verder...

Verrekening ingehouden loonheffing

07-12-2017 – Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de … Lees verder...

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

29-11-2017 – De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt … Lees verder...

Bpm bij huur buitenlandse auto

29-11-2017 – Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. … Lees verder...

Premiepercentages 2018

29-11-2017 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de … Lees verder...

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

24-11-2017 – Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang van 1 januari … Lees verder...

Eindejaarstips eigen woning

24-11-2017 – Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te … Lees verder...

Eindejaarstips schenken en erven

24-11-2017 – Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw … Lees verder...

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238