• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Uitleg regeling belastingrente

22-06-2017 – De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en … Lees verder...

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22-06-2017 – De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De … Lees verder...

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22-06-2017 – De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. … Lees verder...

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017 – Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In … Lees verder...

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017 – Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen … Lees verder...

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15-06-2017 – De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting … Lees verder...

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15-06-2017 – Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag … Lees verder...

Nettoloon in rekening-courant

15-06-2017 – Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, … Lees verder...

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15-06-2017 – Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet … Lees verder...

Niet sluitende rittenregistraties

08-06-2017 – Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook … Lees verder...

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238