Financieringen

Een ondernemer zit geregeld om geld verlegen en in het huidige tijdsgewricht is gebleken dat een lening of financiering niet zonder slag of stoot verstrekt wordt. Ons kantoor heeft deelgenomen in Credion Bedrijfsfinancieringen, waardoor wij in staat zijn om op directe wijze een financieringsaanvraag bij hen neer te leggen. Ook zijn enkele van onze medewerkers in staat de voor een financiering benodigde prognoses op een dusdanige wijze te realiseren dat Credion er onmiddellijk mee aan de slag kan. Op deze wijze kunnen wij ondernemers met een financieringsbehoefte nog beter van dienst zijn.

Een nieuw fenomeen is stapelfinanciering: een deel van het benodigde geld wordt bij een bank geleend en een deel wordt via bijvoorbeeld crowdfunding opgehaald. Deze manier van financieren vereist nieuwe inzichten, maar biedt ook kansen voor ondernemers. Ons kantoor wil ondernemers met een financieringsbehoefte vooruit helpen en gaat deze uitdaging aan.

Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238